Byli i obecni członkowie KNM

Koło Naukowe Menedżerów powstało w 1992 roku na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była Pani prof. Ewa Bojar, która obecnie sprawuje funkcję opiekuna naukowego koła oraz nadzoruje jego działalność.

KNM uczy działania zespołowego, pracy w grupie, lojalności wobec siebie, ale przede wszystkim pozwala studentom zdobywać praktyczne umiejętności organizacyjne.

Koło od początku swojej działalności organizuje coroczne, cykliczne Międzynarodowe Konferencje Naukowe dla studentów i młodych pracowników naukowych. Członkowie koła, obok organizacji corocznych konferencji, podejmują wiele innych działań, do których między innymi należy:

 • Współpraca z zagranicznymi uczelniami (głównie z uczelniami: Uniwersidade Portugalense w Porto, Universidad de Zaragoza, Universidad de Santiago de Compostela)
 • Współpraca z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa TNOiK
 • Współpraca z Biurem Promocji i Karier Politechniki Lubelskiej przy organizowaniu warsztatów przedsiębiorczości
 • Udział w licznych konferencjach na uczelniach w kraju i zagranicą
 • Organizacja wykładów dla studentów Politechniki Lubelskiej
 • „Reklamowisko” — festiwal polskich i zagranicznych filmów reklamowych
 • Współpraca z mediami
 • Spotkania z liderami przedsiębiorczości
 • Uczestnictwo w badaniach naukowych przeprowadzanych przez Katedrę Ekono- mii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej
 • Współpraca z Filharmonią Lubelską
 • Organizowanie pomocy charytatywnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie.

Działalność w Kole Naukowym to niezwykła okazja do poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań oraz sprawdzenia w praktyce własnych umiejętności menedżerskich. Organizacja konferencji naukowych i innych przedsięwzięć umożliwia zdobycie cennego doświadczenia, które będziemy mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki licznym kontaktom z przedstawicielami świata biznesu, wielu byłych członków KNM podjęło pracę w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju. Mamy nadzieję, że z każdym rokiem działalność Koła Naukowego Menedżerów będzie się poszerzać o nowe inicjatywy i owocować osiągnięciami na miarę ludzi sukcesu.