To już po raz XXVIII KNM jest organizatorem Międzynarodowego Sympozjum Naukowego. Tegoroczna edycja odbędzie się ONLINE ze względu na sytuację panującą w kraju. Tematem konferencji jest „Rozwój regionu i organizacji. Rola startupów w rozwoju regionalnym”.
Należy podkreślić, że Nasza konferencja daje szansę na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami z różnych krajów i uczelni.

Kiedy?
14-15 maja 2020 r.
dzień I – wystąpienia konferencyjne
dzień II – warsztaty

Podczas tegorocznego Sympozjum chcemy przeanalizować, jakie wyzwania dla ekonomii i nauk o zarządzaniu niesie ze sobą dynamiczny rozwój regionów i organizacji. Szczególnie skupimy się na tematyce startupów oraz ich roli w rozwoju regionalnym. Nasza Konferencja daje szansę na wymianę wiedzy i doświadczenia pomiędzy studentami z Polski i zagranicy. Sympozjum umożliwia poszerzenie horyzontów poprzez spojrzenie na tematykę związaną z ekonomią, zarządzaniem i marketingiem z innej perspektywy.

OBSZARY TEMATYCZNE:
🔹 bariery hamujące i czynniki stymulujące rozwój startupów,
🔹 finansowanie startupów,
🔹 rola organizacji okołobiznesowych w rozwoju startupów,
🔹 wykorzystanie nowoczesnych sposobów promocji i marketingu
w startupach,
🔹 aspekty prawne funkcjonowania startupów,
🔹 modelowanie biznesowe a etapy rozwoju startupów,
🔹 współpraca badawczo-rozwojowa i innowacyjność startupów.

Link do formularza zgloszeniowego:
https://docs.google.com/forms/d/1BJHpuupA7k16jAjKQ8Hctg_opOvtyonn1QgLnnmapp0/viewform?fbclid=IwAR0M6vtNnUGJ-pScdweH9FFbdYNsuFpPNhgJ3LS6E0fQ4C2VsZQU6-aChSs&edit_requested=true

Rodzaj uczestnictwa:
Uczestnictwo pełne – 200 zł
Publikacja – 140 zł

Dokonanie opłaty konferencyjnej na konto:
PEKAO S.A. o/Lublin
78 1240 5497 1111 0000 5006 2364
z dopiskiem: Koło Naukowe Menedżerów
NIP 712-01-04-651
do dnia 16 kwietnia 2020 r.

KONTAKT:
e-mail: manager@pollub.edu.pl
lub przez portal Facebook

EN
The Scientific Circle of Managers is for the XXVIII time the organizer of the International Scientific Symposium. This time the conference will be streamed ONLINE. The theme of this year’s conference is „Development of regions and organizations”.
The role of startups in regional development”
Our conference gives you the chance to gain knowledge and experience between students from different countries and universities.

When? May 14-15, 2020
day I – conference speeches
day II – workshops

During this year’s Symposium, we want to carry out an analysis that will be for economists and scientists on managing nonspecific development of regions and organizations. We will focus on this startups and its role in regional development. Our conference gives an opportunity to acquire knowledge and experiences between students from Poland and abroad. The symposium is expanding the horizontal thought window to get more information on this topic.

THEMATIC AREAS:
🔹 inhibiting barriers and factors stimulating the development of
startups,
🔹 startup funding,
🔹 the role of business-related organizations in the development of
startups,
🔹 using modern methods of promotion and marketing in startups,
🔹 legal aspects of startups,
🔹 business modeling and stages of startup development,
🔹 research and development cooperation and innovation of
startups.

You can register here:
https://docs.google.com/forms/d/1BJHpuupA7k16jAjKQ8Hctg_opOvtyonn1QgLnnmapp0/viewform?fbclid=IwAR0M6vtNnUGJ-pScdweH9FFbdYNsuFpPNhgJ3LS6E0fQ4C2VsZQU6-aChSs&edit_requested=true
____________________________________________
Organizer:
Koło Naukowe Menedżerów (Scientific Circle of Managers)
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
tel.: +48-81/538-45-26, fax: +48-81/538-16-14
e-mail: manager@pollub.edu.pl
Strona WWW: www.knm.pollub.pl.
Facebook: https://www.facebook.com/KNM.Lublin