KOŁO NAUKOWE MENEDŻERÓW działające na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej zaprasza na XXVII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: „Wrażliwy i społecznie odpowiedzialny biznes”.
Kiedy? 16-17 maja 2019 r.
dzień I – wystąpienia konferencyjne
dzień II – warsztaty
Gdzie?
Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska

Podczas tegorocznego Sympozjum chcemy przeanalizować, jakie wyzwania dla ekonomii i nauk o zarządzaniu niesie ze sobą dynamiczny rozwój regionów i organizacji . Skupimy się szczególnie na tematyce wrażliwego i społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz jego roli w rozwoju współczesnej gospodarki Nasza konferencja daje szansę na wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń, pomiędzy studentami z różnych krajów i uczelni. Sympozjum umożliwi poszerzanie horyzontów myślowych, dzięki spojrzeniu na tematykę nauk ekonomicznych i związanych z zarządzaniem z innej perspektywy.

OBSZARY TEMATYCZNE:
➡️ zarządzanie rozwojem regionalnym
➡️ wrażliwy i społecznie odpowiedzialny biznes
➡️ innowacyjne techniki zarządzania przedsiębiorstwem
➡️ nowoczesne formy zarządzania przedsiębiorstwem
➡️ zarządzanie finansami
➡️ marketing w zarządzaniu

TERMINY:
18 KWIETNIA 2019r. –>
termin nadsyłania zgłoszeń, referatów oraz opłat.
KONTAKT:
e-mail: manager@pollub.edu.pl
lub przez portal Facebook
Koszt uczestnictwa w konferencji:
140 zł – tylko publikacja
260 zł – cena za całość bez noclegu
290 zł – za uczestnictwo w konferencji (cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w warsztatach i spotkaniu pokonferencyjnym, wydanie Państwa referatu w formie publikacji.

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30.04.2019 r. na adres: manager@pollub.edu.pl poprzez formularz: https://forms.gle/NpCLXYbLkUyGB9oY7

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do dnia 30.04.2019r. na konto:
PEKAO S.A. o/Lublin
78 1240 5497 1111 0000 5006 2364
z dopiskiem:
Koło Naukowe Menedżerów NIP 712-01-04-651

Natomiast na pełny tekst referatu czekamy do 09.05.2019r.

Do zobaczenia 16 Maja na wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej!
EN

This year, the Scientific Circle of Managers is for the XXVII time the organizer of the International Scientific Symposium, organized at the Lublin University of Technology at the Faculty of Management. The theme of this year’s conference is „Responsible and corporate social sensitive business”.
Our conference gives you the chance to gain knowledge and experience between students from different countries and universities.
When? May 16-17, 2019
day I – conference speeches
day II – workshops
Where?
Faculty of Management, Lublin University of Technology

During this year’s Symposium, we want to carry out an analysis that will be for economists and scientists on managing nonspecific development of regions and organizations. We will focus on this most sensitive and corporate social responsibility of business and its role in the development of modern economy. Our conference gives an opportunity to acquire knowledge, views and experiences between students from different countries and universities. The symposium is expanding the horizontal thought window to get more information on this topic.

THEMATIC AREAS:
➡️ management of the regional scene
➡️ sensitive and social responsible business
➡️ modern forms of business management
➡️ financial management
➡️ marketing in management
Deadline for accepting applications: 30.04.2019
________________________________________________
Organizer:
Koło Naukowe Menedżerów (Scientific Circle of Managers)
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
tel.: +48-81/538-45-26, fax: +48-81/538-16-14
e-mail: manager@pollub.edu.pl
Strona WWW: www.knm.pollub.pl.
Facebook: https://www.facebook.com/KNM.Lublin