XXVI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 18-19 Maja 2017

PL:
KOŁO NAUKOWE MENEDŻERÓW działające na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej zaprasza na XXVI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: ROZWÓJ ORGANIZACJI I REGIONU. INWESTYCJE ZAGRANICZNE – SZANSE I ZAGROŻENIA.
Kiedy?
17-18 maja 2018r.
Gdzie?
Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska

Podczas tegorocznego Sympozjum chcemy przeanalizować, jakie wyzwania dla ekonomii i nauk o zarządzaniu niesie ze sobą dynamiczny rozwój regionów i organizacji. Nasza konferencja daje szansę na wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń, pomiędzy studentami z różnych krajów i uczelni. Sympozjum umożliwi poszerzanie horyzontów myślowych, dzięki spojrzeniu na tematykę nauk ekonomicznych i związanych z zarządzaniem z innej perspektywy.

OBSZARY TEMATYCZNE:
➡️ zarządzanie rozwojem regionalnym
➡️ inwestycje zagraniczne
➡️ innowacyjne techniki zarządzania przedsiębiorstwem
➡️ nowoczesne formy zarządzania przedsiębiorstwem
➡️ zarządzanie finansami
➡️ marketing w zarządzaniu

TERMINY:
14 KWIETNIA 2018r. –>
termin nadsyłania zgłoszeń, referatów oraz opłat.

KONTAKT:
e-mail: manager@pollub.edu.pl
lub przez portal Facebook

Koszt uczestnictwa w konferencji:
140 zł – tylko publikacja
260 zł – cena za całość bez noclegu
290 zł – za uczestnictwo w konferencji (cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w warsztatach i spotkaniu pokonferencyjnym, wydanie Państwa referatu w formie publikacji.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31.03.2016 r. na adres: manager@pollub.edu.pl , załączając uzupełniony formularz zgłoszeniowy.
Kliknij tutaj aby pobrać: Formularz-zgłoeszeniowy

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do dnia 10.04.2016r. na konto:
PEKAO S.A. o/Lublin
78 1240 5497 1111 0000 5006 2364
z dopiskiem:
Koło Naukowe Menedżerów NIP 712-01-04-651

Natomiast na pełny tekst referatu czekamy do 17.04.2016r.

Do zobaczenia 18 Maja na wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej!

 

EN:
SCIENTIFIC CIRCLE OF MANAGERS acting at the Faculty of Management is pleased to invite you to: XXVI International Scientific Symposium: DEVELOPMENT OF REGIONS AND ORGANIZATIONS. FOREIGN INVESTMENTS – CHANSES AND DANGERS

TIME:
17-18 May, 2018
VENUE:
Faculty of Management, Lublin University of Technology

Like past events, also this year’s symposium will be an excellent opportunity to identify and scrutinize the challenges for economics and management sciences brought about by a dynamic development of regions and organizations.

CORE TOPICS:
➡️ regional development management
➡️ foreign investments
➡️ innovative forms and techniques in business management
➡️ finance management
➡️ marketing in management
➡️ modern forms in management

Deadline for accepting applications: 14.04.2018
________________________________________________
Organizer:
Koło Naukowe Menedżerów (Scientific Circle of Managers)
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
tel.: +48-81/538-45-26, fax: +48-81/538-16-14
e-mail: manager@pollub.edu.pl
Strona WWW: www.knm.pollub.pl.
Facebook: https://www.facebook.com/KNM.Lublin

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.