XXIX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

Koło Naukowe Menedżerów działające na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej serdecznie zaprasza na XXIX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Wydarzenie, ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, odbędzie się ONLINE. Tematem tegorocznej konferencji będą „Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie w warunkach kryzysu”.

🗓 Kiedy? 13-14 maja 2021 r.
Dzień I – wystąpienia konferencyjne 👩‍💻👨‍💻
Dzień II – warsztaty 👩‍🏫👨‍🏫

Podczas tegorocznego sympozjum skupimy się na nowoczesnych innowacjach dotyczących szeroko pojętego zarządzania podczas kryzysu. Chcemy przeanalizować kilka z nich oraz odpowiedzieć na wyzwania, jakie pojawiły się ostatnimi czasy. Konferencja umożliwi poszerzanie horyzontów myślowych, dzięki spojrzeniu na tematykę nauk ekonomicznych i związanych z zarządzaniem z innej perspektywy. Co więcej, pomimo trybu online, nasza konferencja daje szansę na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami z różnych krajów i uczelni.

OBSZARY TEMATYCZNE:
1. Zarządzanie kryzysowe.
2. Odpowiedzialne zarządzanie.
3. Metoda 5 P w zarządzaniu kryzysowym.
4. Metody i koncepcje zarządzania kryzysowego
5. Działania startupów w dobie pandemii COVID-19.
6. Kryzys jako czynnik stymulujący rozwój organizacji.
7. Stosowanie nowoczesnych metod zarządzania w dobie pandemii COVID-19.
8. Odpowiedzialność społeczna w zarządzaniu kryzysowym.

🗓 Terminy:
30 kwietnia 2021 r. – przyjmowanie zgłoszeń
2 maja 2021 r. – przyjmowanie referatów
10 maja 2021 r. – nadsyłanie prezentacji multimedialnych

Rodzaj uczestnictwa:
Uczestnictwo pełne – 200 zł
Publikacja – 140 zł

Dokonanie opłaty konferencyjnej na konto:
PEKAO S.A. o/Lublin
78 1240 5497 1111 0000 5006 2364
z dopiskiem: Koło Naukowe Menedżerów
NIP 712-01-04-651
do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Kontakt:
e-mail: manager@pollub.edu.pl
lub przez Facebook :facebook.com/KNM.Lublin

EN
Like past events, also this year’s symposium will be an excellent opportunity to identify and scrutinize the challenges for economics and management sciences brought about by a dynamic development
This year, the Scientific Circle of Managers is for XXIX time the organizer of the International Symposium. The theme of this year’s conference is “Modern concepts and methods of management. Responsible management in crisis conditions ”

🗓 When? May 13-14, 2021
I day: conference 👨‍💻👩‍💻
II day: workshops 👨‍🏫👩‍🏫

During this year’s Symposium, we want to focus on modern concepts related with the present pandemic situation all around the world. Our conference gives an opportunity to acquire knowledge, views and experiences between students from different countries and universities. The symposium is expanding the horizontal thought window to get more information on this topic.

THEMATIC AREAS:
1. Crisis management
2. Responsible management
3. “5 Whys” method in crisis management
4. Methods and concepts of crisis management
5. Startup’s activities during COVID-19 pandemic
6. Crisis as a factor stimulating an organization development
7. Modern management methods during COVID-19 pandemic
8. Social responsibility in crisis management

————————————————–
Organizer:
Koło Naukowe Menedżerów (Scientific Circle of Managers)
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
tel +48 81/538-45-26, fax: +48-81/538-16-14
e-mail: manager@pollub.edu.pl
Strona WWW: knm.pollub.pl
Facebook: https://www.facebook.com/KNM.Lublin

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.