PIERWSZY GRANT JUŻ MAMY!

LOBlogo

W kalendarzu dopiero listopad, a my pozyskaliśmy już pierwsze dofinansowanie na organizację corocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej.

Pieniądze otrzymaliśmy od Ligi Odpowiedzialnego Biznesu (http://lob.org.pl) w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych CSR wspomaga finansowo oraz merytorycznie projekty i przedsięwzięcia, których celem jest promowanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie. O dofinansowanie przez LOB mogły ubiegać się organizacje studenckie, koła naukowe, organizacje pozarządowe działające na uczelni. To już nasz drugi udział w tym projekcie, który zakończyliśmy sukcesem!

Autor: Tomasz Siejka

Student drugiego roku studiów stacjonarnych magisterskich na kierunku Zarządzanie. W KNM od 2014 roku. Freak na punkcie nowoczesnych technologii. Zainteresowany wszystkim tym, co wiąże się z Internetem lub zdrowym stylem życia.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.