XXIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

XXIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe na Politechnice Lubelskiej

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy do udziału w XXIII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym organizowanym przez Koło Naukowe Menedżerów Politechniki Lubelskiej. Sympozjum Naukowe „Study of Management – experiences and new trends” będzie obejmowało następujące bloki tematyczne: – zrównoważony rozwój wobec procesów globalizacji, – innowacyjne techniki zarządzania przedsiębiorstwem, – zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, – zarządzanie publiczne, – zarządzanie 2.0, […]