Study of management : experiences and new trends

Study of management : experiences and new trends – Publikacja już dostępna

Z wielką dumą i radością informujemy, że publikacja książkowa prac zaprezentowanych na XXIII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym zorganizowanym przez Koło Naukowe Menedżerów, które odbyło się 14-15 maja 2015 roku na Politechnice Lubelskiej jest już dostępna w formie elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej. Osoby, które nie mogły być osobiście na naszej konferencji zapraszamy do zapoznania się z tematami, które […]

XXIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

XXIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe na Politechnice Lubelskiej

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy do udziału w XXIII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym organizowanym przez Koło Naukowe Menedżerów Politechniki Lubelskiej. Sympozjum Naukowe „Study of Management – experiences and new trends” będzie obejmowało następujące bloki tematyczne: – zrównoważony rozwój wobec procesów globalizacji, – innowacyjne techniki zarządzania przedsiębiorstwem, – zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, – zarządzanie publiczne, – zarządzanie 2.0, […]